Công bố số liệu tin nhắn rác bị chặn vào tháng 2/2019

12/03/2019 3:43:11

Nhà mạng Mobiphone thông báo số liệu tin hắn rác bị chặn vào tháng 2/2019

  • Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 2/2019

11.209

232.028

  • Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

267

151.727

VINAPHONE

950

410.664

GMOBI

7

2.647

VIETNAMMOBI

5.815

107.744

Tổng

7.039

672.782