Nhà mạng Mobifone ngừng dịch vụ bắn tiền, nạp tiền trên sim 11 số

27/09/2018 4:36:24

Nhà mạng Mobifone ngừng dịch vụ bắn tiền, nạp tiền khi thực hiện nạp tiền trực tuyến hay bắn tiền đối với các thuê bao 11 số.

Khách hàng thường xuyên giao dịch chuyển tiền, nạp thẻ hộ hoặc nạp tiền trực tuyến cho thuê bao 11 số cần nắm rõ về quy định mới này để giao dịch không trở nên gián đoạn.

Nhà mạng Mobifone ngừng dịch vụ bắn tiền, nạp tiền trên sim 11 số

Nhà mạng MobiFone ngừng dịch vụ bắn tiền, nạp tiền đến thuê bao Mobi 11 số

Thời gian ngừng thanh toán giao dịch nạp/chuyển tiền

đối tượng  thuê bao 11 số

quy định từ MobiFone

0h00 đến 24h00 ngày 15/9/2018 0120xxxxxxx Ngừng mọi thao tác chuyển tiền, nạp tiền đi/đến những thuê bao đầu 0120xxxxxxx
Sau ngày 15/9/2018 sau khi chuyển đổi đầu 0120xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến những thuê bao đầu 0120xxxxxxx chỉ được xúc tiến theo đầu 10 số 070xxxxxxx
0h00 đến 24h00 ngày 21/9/2018 0121xxxxxxx Ngừng mọi thao tác chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0121xxxxxxx
Sau ngày 21/9/2018 sau khi quy đổi đầu 0121xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0121xxxxxxx chỉ được xúc tiến theo đầu 10 số 079xxxxxxx
0h00 đến 24h00 ngày 25/9/2018 0122xxxxxxx Ngừng mọi chuyển khoản qua ngân hàng, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0122xxxxxxx
Sau ngày 25/9/2018 sau khi quy đổi đầu 0122xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến những thuê bao đầu 0122xxxxxxx chỉ được thực thi theo đầu 10 số 077xxxxxxx
0h00 đến 24h00 ngày 28/9/2018 0126xxxxxxx Ngừng mọi thao tavs chuyển tiền, nạp tiền đi/đến những thuê bao đầu 0126xxxxxxx
Sau ngày 28/9/2018 sau khi chuyển đổi đầu 0126xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0126xxxxxxx chỉ được tiến hành theo đầu 10 số 076xxxxxxx
0h00 đến 24h00 ngày 2/10/2018 0128xxxxxxx Ngừng mọi thao tác chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0128xxxxxxx
Sau ngày 2/10/2018 sau khi quy đổi đầu 0128xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền cho thuê bao đầu 0128xxxxxxx chỉ được triển khai theo đầu 10 số 078xxxxxxx

Nhà mạng Mobifone ngừng dịch vụ bắn tiền, nạp tiền trên sim 11 số

Quy định khác khi thuê bao Mobi 11 số chuyển về 10 số

  • Gọi/nhắn tin:
    • Trong 60 ngày đầu sau khi chuyển đổi, đối tác được liên lạc đồng thời bằng số cũ và mới.
    • Sau 60 ngày, bắt buộc khách hàng đối tác phải gọi, gửi tin nhắn đến thuê bao 10 số mới.
  • các dịch vụ MobiFone mà thuê bao đang sử dụng vẫn sẽ giữ nguyên không thay đổi. Mọi khuyến mãi thuê bao đang nhận được như phút gọi, SMS, Data đều được bảo lưu.
  • Tiền trong tất cả tài khoản của thuê bao Mobi vẫn được bảo lưu sau khi quy đổi.

Để nắm rõ hơn thông tin về quy định này, bạn có thể liên hệ lên tổng đài 9090 của nhà mạng Mobifone để được hỗ trợ.